Dokumenti TZO Jelenje

13.10.2020.

Poziv na Izbornu skupštinu TZO Jelenje

Obavještavaju se svi članovi Turističke zajednice općine Jelenje, da će se dana 21.listopada.2020. godine održati Izborna Skupština Turističke zajednice općine Jelenje.sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Temeljem naputka Ministarstva turizma klasa:334-08/20-01/65, ur.broj: 529-05-01/1-20-1 od 16.ožujka 2020.godine o održavanju sjednica i skupština, sjednica će se održati elektroničkim putem.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) Izmjene (NN 85/15)
Pročišćeni tekst

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Jelenje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Izmjene (NN 85/15) Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Jelenje. Zahtjev se podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Na adresu: Turistička zajednica općine Jelenje, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice
Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@visitjelenje.hr

Donijeti osobno u ured Turističke zajednice općine Jelenje, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.


Službenik za informiranje:

Početkom 2020. godine predstavljen je novi identitet Jelenja kao turističke destinacije koja svim svojim posjetiteljima nudi doživljaje za sva osjetila. Turistički brend nazvan „Visit Jelenje“ kreiran je u smjeru kojim već neko vrijeme ide i Hrvatska turistička zajednica te kampanja „Croatia 360“. Logotip sadržava Rječinu, simbol jelena te Gašparov mlin, najznačajniju turističku atrakciju jelenjskog kraja, kao i Grobničke alpe.

Inspirirani baštinom
Skip to content