Kutak za iznajmljivače

Dobrodošli u kutak za iznajmljivače. Ovdje možete pronaći upute i materijale koji su Vam potrebni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluge smještaja u domaćinstvu. Rubrika će se redovito puniti obavijestima vezanim uz iznajmljivanje smještajnih kapaciteta.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Rješenje o odobrenju izdat će se na zahtjev iznajmljivača ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 • da je vlasnik objekta ili vlasnik zemljišta za objekt da objekt ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju
 • da objekt ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja bez kojih nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti

Iznajmljivač može pružati usluge i u objektu ili na zemljištu koji su u vlasništvu njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji, uz njihovu pisanu suglasnost.

Odobrenje za pružanje usluga u domaćinstvu izdaje se na zahtjev iznajmljivača, a dokumente je potrebno preslikati te ih predati u Službu za gospodarstvo (uz predočenje originala):

 • preslika osobne iskaznice, za državljane Europske unije i državljane Europskog gospodarskog prostora
 • izvadak iz zemljišne knjige ne stariji od 6 mjeseci kojim se dokazuje vlasništvo (vlasnički list). Ako je građevina u suvlasništvu potrebno je priložiti suglasnost svih suvlasnika
 • dokaz o uporabljivosti građevine
 • 70,00 kuna upravne pristojbe

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje: Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Više informacija o ishodovanju odobrenja za pružanje usluga u domaćinstvu možete dobiti u PGŽ, Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj; Službi za gospodarstvo i turizam; Riva 10, 51 000 Rijeka; tel: 051 354 102, gospodarstvo.rijeka@pgz.hr.

Nakon dobivenog rješenja od strane Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, osoba se može početi baviti iznajmljivanjem.”

.

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge dužan je:

 • posjedovati rješenje o odobrenju za pružanje usluga
 • cjenik usluga vidno istaknuti u svakoj sobi, odnosno apartmanu i imati isti u knjigama
 • utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, ako takve usluge pruža
 • na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču – proizvođače koji imaju suglasnost Ministarstva i od kojih se može naručiti standardizirana ploča možete pronaći ovdje.
 • u svakoj smještajnoj jedinici mora biti plan evakuacije, koji mora biti izložen na unutarnjoj strani ulaznih vrata ili u neposrednoj blizini
 • istaknuti kućni red
 • imati dostupan obrazac za prigovor
 • imati kutiju prve pomoći u svakom apartmanu, odnosno sobi
 • prijavljivati i odjavljivati goste u sustav eVisitor u roku od 24 sata po dolasku tj. odlasku
 • sustav eVisitor ima ugrađen popis turista, a temeljem Pravilnika o knjizi gostiju, popis gostiju i knjiga gostiju više se ne trebaju ručno voditi
 • voditi knjigu „Evidencija prometa“ , može se kupiti u Narodnim novinama
 • za svaku izvršenu uslugu, gostu izdati račun s brojem, vrstom, količinom i cijenom te zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa , može se kupiti paragon blok
 • prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda
 • uplatiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (TP na području TZO Jelenje iznosi 350,00 kn po krevetu, godišnje, a plaća se u 3 rate ili odjednom. npr. iznajmljivač ima 2 kreveta i na njih plaća 700,00 kn TP (350,00 x 2), a iznos može platiti u tri jednake rate u srpnju, kolovozu i rujnu ili odjednom, do 31.7.). U obračun ulaze i pomoćni kreveti koji se nalaze u izreci Rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Uplatnice se preuzimaju iz sustava E-visitor.
 • uplatiti godišnji paušalni iznos poreza. Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju glavnih kreveta u domaćinstvu, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun. Paušalni porez uplaćuje se na račun općine Jelenje, a plaća se tromjesečno na temelju rješenja kojeg izdaje Porezna uprava. Visina paušalnog poreza po krevetu za naselje Dražice i Podhum iznosi 200,00 kn. Visina paušalnog poreza po krevetu za naselja Baštijani, Brnelići, Drastin, Jelenje, Kukuljani, Lopača, Lubarska, Lukeži, Martinovo Selo, Milaši, Podkilavac, Ratulje, Trnovica, Valići i Zoretiće iznosi 150,00 kuna po krevetu.
 • ispuniti i predati TZ obrazac u Poreznu upravu te platiti turističku članarinu. Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine iznosi 45,00 kuna, a za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
 • platiti PDV na proviziju stranih posrednika (za iznajmljivače koji takve usluge koriste)

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

GDPR: Prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor
Kada se od gosta zatraži osobna iskaznica ili drugi identifikacijski dokument, potrebno je objasniti da se radi o postupku prijave i odjave gosta koja je propisana zakonom. Prijava se obavlja radi obračuna boravišne pristojbe i prijave boravka stranog turista u Republici Hrvatskoj, a prikupljeni podaci se ne smiju koristiti u druge svrhe. Podaci koji se prikupljaju temeljem zakona su sljedeći:

 • Prezime i ime
 • Mjesto, država i datum rođenja
 • Državljanstvo
 • Vrsta i broj isprave o identitetu
 • Prebivalište (boravište) i adresa
 • Datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta
 • Spol
 • Temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe.

Ako gost ima dodatnih pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, može mu se predati informativni letak.

“Kvarner Family” je nadopuna postojećem sustavu kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba, kampova ili kuća koje iznajmljujete. Ovim projektom želi se unaprijediti ponuda i promocija obiteljskog smještaja, te povećati kvaliteta usluge. Uputstvo kako postati dio “Kvarner Family” obitelji pronađite ovdje.

Pod rubrikom SMJEŠTAJ ove internetske stranice nalaze se svi smještajni objekti na području djelovanja Turističke zajednice općine Jelenje. Ako vaš smještajni objekt nije objavljen, molimo da popunite online upitnik i suglasnost na: https://www.visitjelenje.hr/upis-smjestaja/.

Rekategorizacija
U izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje se obveza rekategorizacije za iznajmljivače koji su svoje rješenje ishodili prije rujna 2007. godine. Ovisno o starosti rješenja, propisani su i rokovi za prilagodbu i ishodovanje novog rješenja. Preuzmite: Rekategorizacija privatnog smještaja


Pomoćni kreveti – rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u ugostiteljstvu

U nastavku preuzmite obrazloženje Ministarstva turizma vezano za kategorizaciju i naplatu turističke pristojbe za pomoćne ležajeve u domaćinstvu: Pomocni kreveti, obrazloženje


Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu
Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu


Smanjena visina paušalnog poreza po krevetu za 2021. godinu

Općinsko vijeće Općine Jelenje na 26. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu za 2021.godinu.

Visina paušalnog poreza po krevetu za naselja Dražice i Podhum sa 250,00 kuna smanjena je na 200,00 kuna, a za sva ostala naselja smanjena je sa dosadašnjih 180,00 na 150,00 kuna, što je ujedno najmanji minimalni iznos paušalnog poreza na dohodak utvrđen Zakonom o porezu na dohodak (min. 150,00 kn, maksimalno 1.500,00 kn).


Turistička članarina za 2020.g. i uputa za 2021.g.


Inspirirani baštinom
Skip to content